NLM Gjenbruk Stjørdal
Åpningstider:
Torsdag 11-16
Fredag 11-16
Lørdag 11-14

Varer hentes og leveres i butikkens åpningstid eller etter avtale med butikkens personale.
Takk for gaven!

https://www.facebook.com/nlmgjenbrukstjordal

Stokmovegen 7, 7500 Stjørdal
+47 404 43 483