NLM Gjenbruk Stavanger

Åpningstider:
Onsdag – fredag 11-17
Lørdag 11-15

Varer hentes og leveres i butikkens åpningstid eller etter avtale med butikkens personale.
Takk for gaven!

https://www.facebook.com/nlmgjenbrukstavanger

Sandviksveien 7, 4016 Stavanger
+47 404 43 484