NLM Gjenbruk Skien
Åpningstider:
Torsdag 12-17
Fredag 12-17
Lørdag 11-15

Varer hentes og leveres i butikkens åpningstid eller etter avtale med butikkens personale.
Takk for gaven!

https://www.facebook.com/nlmgjenbrukskien

Ulefossvegen 44, 3730 Skien
+47 404 43 472