NLM Gjenbruk Rennesøy
Åpningstider:
Onsdag – fredag 11-16
Lørdag 11-15

Varer hentes og leveres i butikkens åpningstid eller etter avtale med butikkens personale.
Takk for gaven!

https://www.facebook.com/nlmgjenbrukrennesoy

Vikevågveien 136, 4150 Rennesøy
+47 404 43 477