NLM Miljø samler inn brukte klær og tekstiler i Norge gjennom våre innsamlingsbokser for salg i NLM Gjenbruk sine 35 butikker og for eksport til gjenbruk i andre land. Alle gavene kommer til nytte og får et lengre liv i Norge eller rundt om i verden. Det er bra for miljøet og god ressursforvaltning.

Vi er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) som også eier NLM Gjenbruk, som er en av de største brukthandel-kjedene i Norge.

Miljø og samfunnsbidrag:
• Reduserer forbruk av nye klær ved å gjøre brukte klær tilgjengelig i markedet
• Fra avfall til ressurs – reduserer avfall ved å gjøre gjenbruk mulig i Norge og i andre land
• Motvirke ressursknapphet globalt
• Overskuddet går til NLM sitt bistand- og diakonale arbeid. Se www.skolehelsevann.no
• Økt miljøinnsats blant forbrukere gjennom å tilrettelegge for et alternativ til å kaste brukte klær
• Økt samfunnsansvar i verdikjeden gjennom å kartlegge risiko og iverksette tiltak. Vi har derfor skrevet kontrakt om Code of Conduct (CC) med våre kunder.

NLM Miljø jobber via bransjeorganisasjonene Avfall Norge, NF&TA, OMATT, samt gjennom et nettverk av innsamlere i Norge. Et viktig tema er hvordan vi kan gjøre det enkelt å gi gaver og samtidig bevare kvaliteten gjennom hele reisen, fra klesskapet til neste forbruker.